Error: Failed to parse the Currency Converter XML document.
PDFPrint

( Arts Design )

Grafi?ke usluge

vektorizacija znaka

skeniranje

obrada fotografije

personalizacija

1

kom .....
700,00 1500,00

Cene dodatnih usluga se formiraju kumulativno, tj. predstavljaju zbir svih usluga za jednu poziciju.
Na primer, cena pripreme za viziz karte sa logom na papiru koji treba vektorizovati je
300 (vektorizacija) + 150 (priprema i dizajn vizit karte) = 450 din.

Ista vizit karta ali sa skeniranim logom je 75 (skeniranje) + 150 (priprema i dizajn vizit karte) = 225 din.


Back