Error: Failed to parse the Currency Converter XML document.
PDFPrint

( Arts Design )

Grafi?ke usluge

vizit karta 10x5 cm

pozivnica, ?estitka 10x20 cm

flajer A5

jelovnik, karta pi?a A4 spirala

prospekt A3, 1 prevoj

brosura A4, klamovanje

1

kom .....
700,00 1500,00

Cene dodatnih usluga se formiraju kumulativno, tj. predstavljaju zbir svih usluga za jednu poziciju.
Na primer, cena pripreme za viziz karte sa logom na papiru koji treba vektorizovati je
300 (vektorizacija) + 150 (priprema i dizajn vizit karte) = 450 din.

Ista vizit karta ali sa skeniranim logom je 75 (skeniranje) + 150 (priprema i dizajn vizit karte) = 225 din.


Back