Print Print
Print

ZAŠTITNE NALEPNICEZaštitna nalepnica

Polusjajna bela poliesterska nalepnica koja ce se raspasti na male parčiće pri pokušaju uklanjanja, tako da se ne može ukloniti bez vidnog oštećenja. Kada se štampa sa serijskim brojem predstavlja najbolju zaštitu protiv neovlašćenog otvaranja. Lepi se na nepokretne površine koje ce biti otvorene jednom ili samo u izuzetnim situacijama. Nemoguće ga je ukloniti u jednom komadu i nemoguće ga je preneti na drugi proizvod.

Moguće je pisati po nalepnici markerom ili čak i hemijskom olovkom. To daje mogućnost da se označi datum proizvodnje, prodaje ili servisa.